Kompleks nurkowy

Mobilny kontenerowy kompleks nurkowy

  • Zabezpieczamy prace podwodne do głębokości 50 m
  • Wyposażenie jest zgodne ze standardami IMCA oraz polskim prawem, certyfikaty Lloyd’s Register
  • Nasz personel posiada Świadectwo Operatora Systemów Nurkowych i uprawnienia eksploatacyjne
  • Kompleks przystosowany jest do transportu lądowego i morskiego w kontenerach ISO 20′ i 10′
  • Gotowy do pracy w ciągu 1 godziny!

A&G oferuje wynajem Kompleksu Nurkowego składającego się z trzech elementów: mobilnej komory dekompresyjnej, mobilnego punktu kierowania oraz platformy opuszczanej nurka.

Ten innowaycjny produkt na skalę europejską powstał w ramach poddziałania 1.1.2 POPW „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.