O NAS

Firma FROG specjalizuje się w szeroko rozumianych pracach podwodnych i hydrotechnicznych. Prowadzimy prace w środowisku wodnym skażonym chemicznie biologicznie. Wykonujemy prace z użyciem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych. Oczyszczamy akweny wodne z niebezpiecznych pozostałości powojennych i wojskowych. Wykonujemy podwodne badania nieniszczące obiektów pływających i budowli hydrotechnicznych.

Posiadamy wszelkie wymagane do prowadzenia tego typu działalności certyfikaty i pozwolenia.

Dodatkową formą działalności jest prowadzony przez firmę Ośrodek Szkolenia Nurków Zawodowych FROG w którym kształcimy chętnych do uzyskania kwalifikacji niezbędnych do wykonywania prac podwodnych oraz spawaczy podwodnych.

Współpracujemy z:

 • O nas
 • O nas
 • O nas
 • O nas
 • O nas
 • O nas
 • O nas
 • O nas
 • O nas
 • O nas
 • O nas
O nas