Podstawowe zasady dobrego – bezpiecznego nurkowania

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady bezpiecznego nurkowania z użyciem sprzętu, obowiązujące bezwzględnie każdego nurka, zarówno amatora jak i profesjonalistę. Bezpieczne nurkowanie uwzględnia bezpieczeństwo własne, ale także innych nurków w bezpośrednim otoczeniu.

  1. Odbycie kursu nurkowania przeprowadzonego przez wykwalifikowanego instruktora. Nieumiejętne nurkowanie na głębokościach powyżej 4 metrów, dostępnych nawet na głębszych basenach może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Należy pamiętać, że właśnie na pierwszych metrach zanurzenia występują największe różnice w objętości danej ilości powietrza – zwłaszcza tego, które zostaje zatrzymane w płucach nurka.
  2. Nigdy nie należy nurkować samodzielnie. Obecność partnera w trakcie nurkowania jest niezbędna w bardzo wielu sytuacjach począwszy od procedury sprawdzenia sprzętu, poprzez weryfikację danych z urządzeń pomiarowych, na sytuacjach awaryjnych kończąc (awaria sprzętu, problem z organizmem). Wyjątkiem od powyższej reguły są zadania wykonywane przez wykwalifikowanych nurków technicznych w sytuacjach związanych z operacjami podwodnymi obarczonymi najwyższym stopniem ryzyka.
  3. W trakcie zanurzania należy bezwzględnie pamiętać o konieczności wyrównania ciśnienia w naturalnych przestrzeniach naszego organizmu. Bardzo popularną metodą stosowaną przez nurków jest tzw. Próba Valsalvy. Czynność tą powinno się wykonywać możliwie często, nie dopuszczając do uczucia ucisku w uszach. Konsekwencją zaniechania na tym polu mogą być poważne uszkodzenia ucha, a nawet pęknięcia błony bębenkowej.
  4. W trakcie wynurzania należy bezwzględnie pamiętać, o konieczności ciągłego oddychania. Nurek powinien oddychać w sposób ciągły i zrównoważony. W trakcie wynurzania następuje spadek ciśnienia oddziaływującego na nasze ciało, w tym płuca. Wciągnięcie 3 litrów oddechu na głębokości 20 m powoduje, że na powierzchni byłoby to już 9 litrów – co przekracza objętość płuc człowieka i grozi poważnymi urazami ciśnieniowymi, a nawet śmiercią.