Sprzęt do nurkowania – najważniejsze pozycje

Lista podstawowego sprzętu wykorzystywanego do nurkowania.

 • Tzw. sprzęt ABC (ABC nurkowe) – maska, fajka, płetwy,
 • butla ze sprężonym powietrzem lub gazem (np. nitrox, trimix),
 • skafander nurkowy (suchy lub mokry),
 • automat oddechowy odpowiedzialny za redukcję ciśnienie z butli do ciśnienia otoczenia w celu umożliwienia swobodnego oddychania,
 • kompensator pływalności lub skrzydło pozwalające na regulację pływalności,
 • ciężarki ołowiane (balast) rekompensujące dodatnią pływalność skafandrów,
 • oświetlenie  pod postacią np. latarki nurkowej, lampy HID lub lampy LED,
 • manometr – urządzenie do określenia ilości czynnika oddechowego w butli,
 • narzędzie tnące (np. nóż lub sekator) pozwalające na wykonywanie czynności wiązanych z nurkowaniem, a także umożliwiające oswobodzenie się w sytuacjach awaryjnych takich jak np. zaplątanie się  w sieci,
 • komputer lub tabele nurkowe,
 • zegarek – niezbędny do określenia czasu przebywania pod wodą
 • głębokościomierza