Usługi nurkowe

profesjonalne usługi nurków zawodowych

oczyszczalnia-ścieków

podwodne-przeglądy

    Usługi nurkowe świadczymy od 2015 roku, zgodnie ze zintegrowanym systemem jakości ISO 9001:2015 i BHP ISO 45001:2018, w konkurencyjnych cenach, terminowo i wg najwyższych standardów europejskich. Otrzymaliśmy referencje i najwyższe oceny naszej pracy od najważniejszych inwestorów w kraju. Śmiało możemy nazwać się najbardziej profesjonalną firmą nurkową w Polsce.
    Nowoczesny sprzęt, 4 jednostki pływające, mobilny kompleks nurkowy zapewniają najwyższy poziom świadczonych usług nurkowych, bezpieczeństwo wykonywanych prac podwodnych oraz terminowość.

usługi nurkowe - realizacje

FROG Sp. z o.o. oferuje profesjonalne usługi nurkowe realizowane na terenie całego kraju oraz zagranicą.

Ze względu na wieloletnie doświadczenie oraz zapewnienie wysokiej jakości usług nurkowych i ich bezpieczeństwa FROG na dzień dzisiejszy realizuje praktycznie wszystkie prace podwodne w Polsce. Pracujemy w zbiornikach wodnych oraz w oczyszczalniach. Usługi nurkowe wykonujemy także przy śluzach, pompach, przy nabrzeżach i budowlach hydrotechnicznych.

baza-prace-podwodne

Wykonujemy atesty dna – posiadamy pozwolenie wojewody na używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. W rezultacie wykonujemy prace podwodne w zakresie oczyszczania terenów z niewybuchów i niewypałów pochodzenia wojennego. Ponadto pracujemy w stoczniach przy statkach. Do naszej oferty prac podwodnych i usług nurkowych przy jednostkach pływających zaliczamy przeglądy podwodnych części kadłuba statków (innych jednostek pływających). Dlatego FROG posiada Company Approval wszystkich liczących się klasyfikatorów: DNV GL, NKK, LR, ABS, RINA.

Wykonujemy usługi nurkowe przy statkach takie jak:
pomiary opadu wału czy pomiary luzu na łożysku steru, przeglądy podwodnych systemów (ster, ster strumieniowy, śruba), sprawdzenie ochrony katodowej, sprawdzanie systemu poboru wody do chłodzenia silnika i systemu ppoż.

Podczas realizacji zadań podwodnych wykonujemy dokumentację filmową i fotograficzną w zapisie cyfrowym. Do realizacji robót podwodnych wykorzystujemy zdalnie kierowany pojazd podwodny ROV. Pracujemy również w zanieczyszczeniach: chemicznym, biologicznym, radioaktywnym – niebezpiecznym dla człowieka.

Prace nurkowe zabezpieczamy do głębokości 50 metrów.

Dysponujemy nowoczesnym, mobilnym kontenerowym kompleksem do zabezpieczenia prac podwodnych do głębokości 50 metrów: komora dekompresyjna, system L.A.R.S. oraz punkt kierowania.

W swoim portfolio usług nurkowych mamy podwodne czyszczenie wrót, odmulenie śluzy, kontrolę i pomiary dna rzeki, czyszczenie krat oraz okien przepustowych na kanałach, wykonanie okresowej kontroli podwodnej obiektów hydrotechnicznych, wydobywanie drobnych przeszkód podwodnych przy nabrzeżach.  W Policach podczas rocznego kontraktu zajmowaliśmy się podwodnym układaniem geowłókniny, montażem gabionów, betonowaniem podwodnym czy czyszczeniem grodzic. Spawamy, tniemy ultratermiczne, przeprowadziliśmy ponad 40 inspekcji statków.

Braliśmy udział w Oczyszczaniu terenu budowy z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych podczas realizacji projektu pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Oczyściliśmy Tor Wodny Na Zalewie Wiślanym i Na Rzece Elbląg, Sztuczna Wyspa i Port Osłonowy.

Odpowiemy na każde zapytanie ofertowe.

error: Content is protected !!