Baza wiedzy - FAQ

Procedura prac podwodnych

Procedura prac podwodnych to zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych ściśle określony sposób postępowania dla wykonujących prace podwodne. Procedura określa i definiuje m.in.: kolejność wykonywanych poszczególnych czynności, rodzaj sprzętu nurkowego wykorzystywanego w trakcie wykonywania prac podwodnych, głębokość zanurzania, rodzaj i czas dekompresji, maksymalny dopuszczalny czas pracy oraz przebywania w warunkach podwyższonego ciśnienia, wymaganą długość przerw […]

Dekompresja

Dekompresja to odbywający się pod kontrolą proces obniżania ciśnienia oddziałującego na organizm nurka, przeprowadzona w zgodzie z procedurami prac podwodnych. W wyniku dekompresji następuje usuwanie gazów z organizmu nurka, nagromadzonych w trackie wykonywania prac podwodnych w warunkach podwyższonego ciśnienia. Najczęściej wykorzystywanym gazem do oddychania pod wodą jest powietrze, czyli mieszanka tlenu i azotu. Wzrost głębokości prac podwodnych przekłada się na wzrost ciśnienia pod jakim podawany jest gaz przez automat oddechowy. […]

Czym są prace podwodne

Formalną definicję pojęcia prace podwodne możemy znaleźć miedzy innymi w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych. Zgodnie z ową definicją prace podwodne to czynności wykonywane przez osoby pozostające pod powierzchnią wody w sprzęcie nurkowym lub w warunkach sztucznie wytworzonego podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, a także czynności wykonywane na powierzchni przez osoby organizujące te prace oraz obsługujące urządzenia bazy prac podwodnych. W ramach prac podwodnych przeprowadza […]