Neox – specyfika, wady oraz zalety

Neox stanowi mieszaninę gazów: neonu oraz tlenu, wykorzystywaną m.in. przez nurków zawodowych do nurkowania w zastępstwie standardowego powietrza. Dzięki całkowitemu wyeliminowaniu ze składu azotu oraz zastąpieniu go neonem (gazem obojętnym dla organizmu człowieka), nurek oddychający za pomocą Neoxu nie jest narażony na wystąpienie narkozy azotowej.

Specyficzny skład Neoxu posiada także dość poważną wadę, którą jest ryzyko wystąpienia zjawiska rozwarstwienia jego składników (oddzielenia się tlenu od neonu). W związku z powyższym gaz ten wykorzystywany jest przez nurków jako gaz uzupełniający np. na czas komunikacji głosowej. Neox umożliwia pracę strun głosowych w sytuacji oddziaływania wysokiego ciśnienia na dużych głębokościach.

Specyfika Neoxu powoduje, że może być on wykorzystywany jedynie przez odpowiednio przeszkolonych nurków. Butle zawierające Neox obowiązkowo muszą być oznaczane w sposób jednoznaczny i wyraźny. Nieświadome nurkowanie z wykorzystaniem tego gazu może stanowić bardzo poważne zagrożenie dla życia nurka.

error: Content is protected !!