Czym są prace podwodne

Formalną definicję pojęcia prace podwodne możemy znaleźć miedzy innymi w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych. Zgodnie z ową definicją prace podwodne to czynności wykonywane przez osoby pozostające pod powierzchnią wody w sprzęcie nurkowym lub w warunkach sztucznie wytworzonego podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, a także czynności wykonywane na powierzchni przez osoby organizujące te prace oraz obsługujące urządzenia bazy prac podwodnych.

W ramach prac podwodnych przeprowadza się takie czynności jak m.in.:

  • betonowanie podwodne,
  • spawanie podwodne,
  • prace związane z umacnianie dna (materace, gabiony, geowłóknina)
  • prace naprawcze i konserwacyjne w oczyszczalniach ścieków,
  • prace naprawcze, konserwacyjne oraz inspekcje jednostek pływających,
  • oczyszczanie akwenów,
  • prace hydrotechniczne,
  • poszukiwania podwodne,
  • prace związane z budową oraz konserwacją rurociągów podwodnych,
  • układanie prefabrykatów.

Prace podwodne muszą być wykonywane przez wysoce wykwalifikowany personel zgodnie z najwyższymi standardami jakości.

error: Content is protected !!