Czym są prace hydrotechniczne?

Pod definicją prace hydrotechniczne zawiera się szereg działań z zakresu szeroko pojętego budownictwa śródlądowego, morskiego, wodnego. Są to zatem m.in. prace polegające na budowie przystani, portów, mostów, pomostów, ale także czynności związane z regulacją zbiorników wodnych. Usługi hydrotechniczne to również bardziej zaawansowane prace takie jak budowa elektrowni wodnych. Prace hydrotechniczne dotyczą obiektów zwiększających efektywność wykorzystania gospodarki wodnej. Można zaryzykować stwierdzenie iż bez prac hydrotechnicznych funkcjonowanie gospodarki wodnej nie byłoby możliwe.

Prace hydrotechniczne wykonywane są przez ściśle wyspecjalizowane podmioty gospodarcze. Charakterystyka wykonywanych przez nie zleceń bardzo często obejmuje prace trudne i niebezpieczne, wymagające specjalistycznej wiedzy, doświadczenia oraz zaawansowanego technologicznie sprzętu.

Główne rodzaje prac hydrotechnicznych

  • prace związane z regulacją rzek, obwałowań oraz innych zbiorników wodnych,
  • czynności mające na celu umocnienia kanałów oraz brzegów rzek,
  • budowa portów, przystani, śluz oraz marin,
  • budowa mostów, pomostów, pirsów, nabrzeży i dalb,
  • prac remontowe, konserwacyjne oraz modernizacyjne,
  • zabezpieczenia skarp i dna,
  • czynności odmulające,
  • budowa elektrowni wodnych,
  •  układanie pod powierzchnią wody rurociągów oraz okablowania.
error: Content is protected !!