Czym są usługi hydrotechniczne?

Usługi hydrotechniczne to specjalistyczne prace wykonywane zarówno na otwartych jak i zamkniętych zbiornikach wodnych (oceany, morza, jeziora, rzeki, ale także sztuczne zbiorniki).

Co to jest hydrotechnika?

Hydrotechnika to dział nauki na której opiera się wykonywanie wszelkich prac oraz usług hydrotechnicznych.  Obejmuje on najważniejsze techniki oraz metody eksploatowania zasobów wodnych dla celów gospodarczych takich jak transport wodny, czy energetyka. Usługi hydrotechniczne wykonywane są przede wszystkim na rzecz wodnych konstrukcji transportowych (m.in. statki, promy, łodzie) oraz wszelkiego rodzaju budowli (elektrownie wodne, zapory, sztuczne zbiorniki, stałe przeprawy wodne).

Usługi hydrotechniczne – zakres

Usługi hydrotechniczne obejmują szeroki zakres prac, z których najpopularniejsze to m.in.: fachowa ocena stanu elementów konstrukcji znajdujących się pod wodą:

betonowanie podwodne
– cięcie oraz spawanie podwodne,
– prace związane ze wzmacnianiem oraz formowaniem dna,
– prace związane z uszczelnianiem oraz formowaniem nabrzeża,
– prace naprawcze, konserwacyjne oraz rozwojowe jednostek pływających,
– układanie rurociągów oraz kabli,
– inne prace nurkowe związane z infrastrukturą nawodną,

 

error: Content is protected !!