FROG specjalizuje się w pracach
podwodnych i hydrotechnicznych

6

Pracujemy w środowisku wodnym skażonym chemicznie, biologicznie

Wykonujemy prace z użyciem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych

Oczyszczamy akweny wodne z niebezpiecznych pozostałości powojennych i wojskowych

Wykonujemy podwodne badania nieniszczące obiektów pływających i budowli hydrotechnicznych

Wykonujemy inspekcje, przeglądy, naprawy podwodnych części jednostek pływajacych

Posiadamy certyfikat DNV-GL

Szkolimy przyszłych nurków zawodowych

Dysponujemy nowoczesnym Mobilnym Kontenerowym Kompleksem Nurkowym

4

Posiadamy

wdrożony i potwierdzony certyfikatem

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

w pracach podwodnych

1

Prowadzimy prace podwodne i szkolenia z wykorzystaniem mobilnego kontenerowego kompleksu nurkowego.

Kompleks nurkowy może też zostać wypożyczony do zabezpieczenia prac podwodnych do głębokości 50 metrów, prowadzonych przez Twoją Firmę.

FROG specjalizuje się w pracach podwodnych i hydrotechnicznych

1

Pracujemy w środowisku wodnym skażonym chemicznie, biologicznie

Wykonujemy prace z użyciem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych

Oczyszczamy akweny wodne z niebezpiecznych pozostałości powojennych i wojskowych

Wykonujemy podwodne badania nieniszczące obiektów pływających i budowli hydrotechnicznych

Wykonujemy inspekcje, przeglądy, naprawy podwodnych części jednostek pływajacych, posiadamy certyfikat DNV GL

Szkolimy przyszłych nurków zawodowych

Dysponujemy nowoczesnym Mobilnym Kontenerowym Kompleksem Nurkowym

Posiadamy wdrożony i potwierdzony certyfikatem System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w pracach podwodnych