FROG specjalizuje się w pracach
podwodnych i hydrotechnicznych

prace podwodne

prace podwodne

  • Pracujemy w środowisku wodnym skażonym chemicznie, biologicznie
  • Wykonujemy prace z użyciem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
  • Oczyszczamy akweny wodne z niebezpiecznych pozostałości powojennych i wojskowych
  • Wykonujemy podwodne badania nieniszczące obiektów pływających i budowli hydrotechnicznych
  • Wykonujemy inspekcje, przeglądy, naprawy podwodnych części jednostek pływających
  • Posiadamy certyfikaty DNV-GL, LR, ABS, NKK, RINA
  • Szkolimy przyszłych nurków zawodowych HARMONOGRAM SZKOLEŃ 2022
  • Dysponujemy nowoczesnym Mobilnym Kontenerowym Kompleksem Nurkowym

Posiadamy wdrożony i potwierdzony certyfikatem System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w pracach podwodnych.

POLITYKA JAKOŚCI I BHP

prace podwodne FROG

PROWADZIMY SZKOLENIA DLA NURKÓW ZAWODOWYCH

KURS NURKA II KLASY cena: 10 500 PLN

KURS KIEROWNIKA PRAC PODWODNYCH II klasy cena: 9 000 PLN

START: 11 X 2022

Prace podwodne

PRAWO W PRACACH PODWODNYCH

Najważniejszym dokumentem regulującym realizację prac podwodnych jest Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612) to tzw. prawo w pracach podwodnych. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów od kilku lat pracuje nad projektem ustawy regulującej polskie prawo w pracach podwodnych w dniu 19.01.2022 opublikowała główne założenia Projektu ustawy o wykonywaniu prac podwodnych Kolejne dokumenty regulują zasady szkolenia, egzaminowania […]

KURS NURKA III KLASY – WYJAŚNIAMY CO I JAK

Jeżeli chcesz zostać nurkiem zawodowym – pracować pod wodą, ciąć ultratermicznie, betonować, układać gabiony, przeszukiwać dno i wymieniać elementy podwodnych rurociągów, naprawiać pod wodą statki, pracować w ściekach w oczyszczalniach ścieków, to musisz zrobić kurs nurka zawodowego w certyfikowanym ośrodku szkoleniowym.   Dlatego mądrze wybrać najlepszy – OSNZ FROG. O wymaganiach jakie musisz spełniać, pisaliśmy tutaj. Kurs trwa 218 godzin lekcyjnych, po 45 minut. [...]

NUREK ZAWODOWY – EGZAMINY, DOKUMENTY

Aby zostać nurkiem zawodowym i móc pracować w Polsce musisz zdać państwowy egzamin i zdobyć kwalifikacje uprawniające do wykonywania prac podwodnych.   Wszystkie kwestie reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2010 nr 126 poz. 856) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającego Rozporządzenie […]

Orzeczenie lekarskie do wykonywania prac podwodnych – jak je zdobyć i gdzie szukać lekarza

Jak wszystko co związane z pracami podwodnymi i to określa polskie prawo a konkretnie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych. Jednak cały tekst rozporządzenia to zaledwie 285 stron. 😊 Dlatego skupmy się na 2 najważniejszych punktach dla przyszłych nurków zawodowych, gdyż jak już przejdą ta ścieżkę raz, będą wiedzieli co dalej. Lekarz uprawniony do wydawania orzeczeń o zdolności […]

Prace podwodne – dofinansowanie na szkolenia dla nurków zawodowych

Nurek zawodowy zanim się nim stanie musi skończyć szkolenie – najlepiej w OSNZ FROG. FROG realizuje z powodzeniem prace podwodne i hydrotechniczne od 2015 roku. Jest też najbardziej doświadczonym ośrodkiem szkolenia nurków zawodowych w Polsce. Koszt kursu nurka III klasy to 6000 PLN, najbliższy termin to 5 września 2022. Kurs trwa 4 tygodnie. Koszt kursu kierowników prac podwodnych III klasy to 6500 PLN, […]

Hydrox – specyfikacja mieszaniny gazów oraz jego zastosowanie

Hydrox stanowi mieszaninę gazów wykorzystywaną przez m.in. nurków zawodowych jako alternatywę do tradycyjnego powietrza do oddychania w trakcie prac podwodnych. Na Hydrox składają się wodór oraz tlen. Proporcje gazów w mieszance dobierane są w zależności od warunków i specyfiki planowanych prac podwodnych – nurkowania. Hydrox wykorzystuje się w nurkowaniach głębokich, podobnie jak neox, heliox, trimix. Główną zaletą mieszanki są jej właściwości wykluczające ryzyko wystąpienia u nurka tzw. narkozy […]

Innowacje w pracach podwodnych – Jak nam sie udało?

IM SIĘ UDAŁO. SUKCES POLSKIEJ FIRMY
Innym się udało – Tobie też się powiedzie. Weź przykład z Grzegorza Gniwkiewicza, współwłaściciela spółki A&G (Grupa FROG), która uczestniczyła w obu etapach programu: Platformach startowych i „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.

Projekt Ustawy o wykonywaniu prac podwodnych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pracuje nad ustawą o wykonywaniu prac podwodnych.

Prace podwodne w oczyszczalniach ścieków

Prace podwodne, realizowane w oczyszczalniach ścieków, to jedna z wielu usług, zlecanych przez eksploatatorów firmom zewnętrznym.

PROWADZIMY PODWODNE NAPRAWY I INSPEKCJE STATKÓW

Aktualnie posiadamy certyfikaty największych towarzystw kwalifikacyjnych DNV-GLLRABSNKKRINA