FROG specjalizuje się w pracach
podwodnych i hydrotechnicznych

  • Pracujemy w środowisku wodnym skażonym chemicznie, biologicznie
  • Wykonujemy prace z użyciem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
  • Oczyszczamy akweny wodne z niebezpiecznych pozostałości powojennych i wojskowych
  • Wykonujemy podwodne badania nieniszczące obiektów pływających i budowli hydrotechnicznych
  • Wykonujemy inspekcje, przeglądy, naprawy podwodnych części jednostek pływających
  • Posiadamy certyfikaty DNV-GL, LR, ABS, NKK, RINA
  • Szkolimy przyszłych nurków zawodowych
  • Dysponujemy nowoczesnym Mobilnym Kontenerowym Kompleksem Nurkowym

Posiadamy wdrożony i potwierdzony certyfikatem System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w pracach podwodnych.

POLITYKA JAKOŚCI I BHP FROG SP. Z O.O.

 

PROWADZIMY SZKOLENIA DLA NURKÓW ZAWODOWYCH

Ośrodek Szkolenia Nurków Zawodowych FROG posiada certyfikat BHP na prowadzenie prac podwodych oraz uznanie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

Aktualności

Innowacje w pracach podwodnych – Jak nam sie udało?

IM SIĘ UDAŁO. SUKCES POLSKIEJ FIRMY
Innym się udało – Tobie też się powiedzie. Weź przykład z Grzegorza Gniwkiewicza, współwłaściciela spółki A&G (Grupa FROG), która uczestniczyła w obu etapach programu: Platformach startowych i „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.

Projekt Ustawy o wykonywaniu prac podwodnych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pracuje nad ustawą o wykonywaniu prac podwodnych.

Prace podwodne w oczyszczalniach ścieków

Prace podwodne, realizowane w oczyszczalniach ścieków, to jedna z wielu usług, zlecanych przez eksploatatorów firmom zewnętrznym.

Prowadzimy prace podwodne i szkolenia z wykorzystaniem mobilnego kontenerowego kompleksu nurkowego.

Kompleks nurkowy może też zostać wypożyczony do zabezpieczenia prac podwodnych do głębokości 50 metrów, prowadzonych przez Twoją Firmę.