FROG specjalizuje się w pracach
podwodnych i hydrotechnicznych

  • Pracujemy w środowisku wodnym skażonym chemicznie, biologicznie
  • Wykonujemy prace z użyciem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
  • Oczyszczamy akweny wodne z niebezpiecznych pozostałości powojennych i wojskowych
  • Wykonujemy podwodne badania nieniszczące obiektów pływających i budowli hydrotechnicznych
  • Wykonujemy inspekcje, przeglądy, naprawy podwodnych części jednostek pływających
  • Posiadamy certyfikaty DNV-GL, LR, ABS, NKK, RINA
  • Szkolimy przyszłych nurków zawodowych HARMONOGRAM SZKOLEŃ 2022
  • Dysponujemy nowoczesnym Mobilnym Kontenerowym Kompleksem Nurkowym

Posiadamy wdrożony i potwierdzony certyfikatem System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w pracach podwodnych.

POLITYKA JAKOŚCI I BHP

PROWADZIMY SZKOLENIA DLA NURKÓW ZAWODOWYCH

ZAPISZ SIĘ NA KURS NURKA III KLASY!

TERMIN: 05 wrzesień – 01 październik 2022

CENA: 6000 PLN

zapisy na adres: biuro@frog.elblag.pl

Aktualności

Hydrox – specyfikacja mieszaniny gazów oraz jego zastosowanie

Hydrox stanowi mieszaninę gazów wykorzystywaną przez m.in. nurków zawodowych jako alternatywę do tradycyjnego powietrza do oddychania w trakcie prac podwodnych. Na Hydrox składają się wodór oraz tlen. Proporcje gazów w mieszance dobierane są w zależności od warunków i specyfiki planowanych prac podwodnych – nurkowania. Hydrox wykorzystuje się w nurkowaniach głębokich, podobnie jak neox, heliox, trimix. Główną zaletą mieszanki są jej właściwości wykluczające ryzyko wystąpienia u nurka tzw. narkozy […]

Innowacje w pracach podwodnych – Jak nam sie udało?

IM SIĘ UDAŁO. SUKCES POLSKIEJ FIRMY
Innym się udało – Tobie też się powiedzie. Weź przykład z Grzegorza Gniwkiewicza, współwłaściciela spółki A&G (Grupa FROG), która uczestniczyła w obu etapach programu: Platformach startowych i „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.

Projekt Ustawy o wykonywaniu prac podwodnych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pracuje nad ustawą o wykonywaniu prac podwodnych.

Prace podwodne w oczyszczalniach ścieków

Prace podwodne, realizowane w oczyszczalniach ścieków, to jedna z wielu usług, zlecanych przez eksploatatorów firmom zewnętrznym.

PROWADZIMY PODWODNE NAPRAWY I INSPEKCJE STATKÓW

Aktualnie posiadamy certyfikaty największych towarzystw kwalifikacyjnych DNV-GLLRABSNKKRINA