FROG specjalizuje się w pracach
podwodnych i hydrotechnicznych

  • Pracujemy w środowisku wodnym skażonym chemicznie, biologicznie
  • Wykonujemy prace z użyciem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
  • Oczyszczamy akweny wodne z niebezpiecznych pozostałości powojennych i wojskowych
  • Wykonujemy podwodne badania nieniszczące obiektów pływających i budowli hydrotechnicznych
  • Wykonujemy inspekcje, przeglądy, naprawy podwodnych części jednostek pływających
  • Posiadamy certyfikaty DNV-GL, LR, ABS, NKK, RINA
  • Szkolimy przyszłych nurków zawodowych
  • Dysponujemy nowoczesnym Mobilnym Kontenerowym Kompleksem Nurkowym

Posiadamy wdrożony i potwierdzony certyfikatem System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w pracach podwodnych.

PROJEKT USTAWY O WYKONYWANIU PRAC PODWODNYCH

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w ramach konsultacji publicznych przekazał nam oraz innym instytucjom projekt ustawy o wykonywaniu prac podwodnych wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji. Prosimy o przesyłanie uwag.
Projekt ustawy w wersji edytowalnej w linku poniżej.
PROJEKT USTAWY O WYKONYWANIU PRAC PODWODNYCH

Aktualności

Projekt Ustawy o wykonywaniu prac podwodnych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pracuje nad ustawą o wykonywaniu prac podwodnych.

Prace podwodne w oczyszczalniach ścieków

Prace podwodne, realizowane w oczyszczalniach ścieków, to jedna z wielu usług, zlecanych przez eksploatatorów firmom zewnętrznym.

Prowadzimy prace podwodne i szkolenia z wykorzystaniem mobilnego kontenerowego kompleksu nurkowego.

Kompleks nurkowy może też zostać wypożyczony do zabezpieczenia prac podwodnych do głębokości 50 metrów, prowadzonych przez Twoją Firmę.