FROG specjalizuje się w pracach
podwodnych i hydrotechnicznych

prace podwodne

prace podwodne

PRACE PODWODNE I HYDROTECHNICZNE

  • Prace podwodne i hydrotechniczne możemy wykonywać zarówno w środowisku wodnym skażonym chemicznie jak i biologicznie, z użyciem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
  • Oczyszczamy akweny z niebezpiecznych pozostałości powojennych i wojskowych
  • Wykonujemy podwodne badania nieniszczące obiektów pływających i budowli hydrotechnicznych
  • Wykonujemy inspekcje, przeglądy, naprawy podwodnych części jednostek pływających. Aby świdczyć te usługi podwodne zdobyliśmy certyfikaty DNV-GL, LR, NKK, RINA
  • Szkolimy przyszłych nurków zawodowych – nasi absolwenci są certyfikowani w IDSA
  • Prace podwodne wykonujemy w oparciu o nowoczesny Mobilny Kontenerowy Kompleks Nurkowy

Posiadamy wdrożony i potwierdzony certyfikatem System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w pracach podwodnych.

POLITYKA JAKOŚCI I BHP

kurs nurka międzynarodowy certyfikat

prace podwodne FROG

Certyfikat IDSA umożliwia naszemu ośrodkowi szkoleniowemu wydawanie nurkom zawodowym certyfikatów

umożliwiajacych pracę na zagranicznych rynkach

bez potrzeby dodatkowych egzaminów lub uznawania uprawnień w zagranicznych instytucjach

Prace podwodne

FROG w DIVENWS

Zachęcamy do lektury miesięcznika Dive NWS, na stronie 20 znajdziecie artykuł o naszym Ośrodku Szkolenia Nurków Zawodowych FROG! Ponadto w październikowym numerze znalazły się artykuły dotyczące podwodnych przyrządów pomiarowych czy zaprezentowano możliwości LARS-a firmy SMP.

Szkolenia FROG z uznaniem IDSA

Co to takiego uznanie IDSA i co da naszym absolwentom – nurkom zawodowym? IDSA to skrót od The International Diving Schools Association  co w polskim tłumaczeniu oznacza Międzynarodowe Stowarzyszenie Ośrodków Szkoleniowych dla Nurków Zawodowych. FROG dołączył do Stowarzyszenia IDSA. Dzięki temu mamy dostęp do najnowszych informacji, dotyczących międzynarodowych standardów bezpieczeństwa, technologii i nowinek o sprzęcie. Ale co najważniejsze dla naszych nurków zawodowych – otrzymaliśmy możliwość przyznawania międzynarodowych certyfikatów IDSA […]

Nurek Zawodowy

Nurek Zawodowy Nie dość, że musi być profesjonalnym spawaczem, monterem czy saperem to wszystkie prace wykonuje pod wodą. Jak wygląda praca jednego z najbardziej wymagających zawodów? Nurek zawodowy przechodzi specjalistyczne szkolenie – w uznanym, certyfikowanym ośrodku szkoleniowym, zakończone egzaminem państwowym. Przed kursem zobowiązany jest wykonać rygorystyczne badanie lekarskie oraz sprężenie w komorze dekompresyjnej. Dodatkowo, przy pracy z materiałami wybuchowymi czeka go dodatkowa weryfikacja, badania psychiatryczne oraz psychologiczne. Roboty […]

PRAWO W PRACACH PODWODNYCH

Najważniejszym dokumentem regulującym realizację prac podwodnych jest Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612) to tzw. prawo w pracach podwodnych. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów od kilku lat pracuje nad projektem ustawy regulującej polskie prawo w pracach podwodnych w dniu 19.01.2022 opublikowała główne założenia Projektu ustawy o wykonywaniu prac podwodnych Kolejne dokumenty regulują zasady szkolenia, egzaminowania nurków zawodowych […]

KURS NURKA III KLASY – WYJAŚNIAMY CO I JAK

Jeżeli chcesz zostać nurkiem zawodowym – pracować pod wodą, ciąć ultratermicznie, betonować, układać gabiony, przeszukiwać dno i wymieniać elementy podwodnych rurociągów, naprawiać pod wodą statki, pracować w ściekach w oczyszczalniach ścieków, to musisz zrobić kurs nurka zawodowego w certyfikowanym ośrodku szkoleniowym.   Dlatego mądrze wybrać najlepszy – OSNZ FROG. O wymaganiach jakie musisz spełniać, pisaliśmy tutaj. Kurs trwa 218 godzin lekcyjnych, po 45 minut. [...]

NUREK ZAWODOWY – EGZAMINY, DOKUMENTY

Aby zostać nurkiem zawodowym i móc pracować w Polsce musisz zdać państwowy egzamin i zdobyć kwalifikacje uprawniające do wykonywania prac podwodnych.   Wszystkie kwestie reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2010 nr 126 poz. 856) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szkolenia […]

Orzeczenie lekarskie do wykonywania prac podwodnych – jak je zdobyć i gdzie szukać lekarza

Jak wszystko co związane z pracami podwodnymi i to określa polskie prawo a konkretnie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych. Jednak cały tekst rozporządzenia to zaledwie 285 stron. 😊 Dlatego skupmy się na 2 najważniejszych punktach dla przyszłych nurków zawodowych, gdyż jak już przejdą ta ścieżkę raz, będą wiedzieli co dalej. Lekarz uprawniony do wydawania orzeczeń o zdolności do wykonywania prac […]

Prace podwodne – dofinansowanie na szkolenia dla nurków zawodowych

Nurek zawodowy zanim się nim stanie musi skończyć szkolenie – najlepiej w OSNZ FROG. FROG realizuje z powodzeniem prace podwodne i hydrotechniczne od 2015 roku. Jest też najbardziej doświadczonym ośrodkiem szkolenia nurków zawodowych w Polsce. Koszt kursu nurka III klasy to 6000 PLN, najbliższy termin to 5 września 2022. Kurs trwa 4 tygodnie. Koszt kursu kierowników prac podwodnych III klasy to 6500 PLN, […]

Hydrox – specyfikacja mieszaniny gazów oraz jego zastosowanie

Hydrox stanowi mieszaninę gazów wykorzystywaną przez m.in. nurków zawodowych jako alternatywę do tradycyjnego powietrza do oddychania w trakcie prac podwodnych. Na Hydrox składają się wodór oraz tlen. Proporcje gazów w mieszance dobierane są w zależności od warunków i specyfiki planowanych prac podwodnych – nurkowania. Hydrox wykorzystuje się w nurkowaniach głębokich, podobnie jak neox, heliox, trimix. Główną zaletą mieszanki są jej właściwości wykluczające ryzyko wystąpienia u nurka tzw. narkozy azotowej dzięki […]

Innowacje w pracach podwodnych – Jak nam sie udało?

IM SIĘ UDAŁO. SUKCES POLSKIEJ FIRMY
Innym się udało – Tobie też się powiedzie. Weź przykład z Grzegorza Gniwkiewicza, współwłaściciela spółki A&G (Grupa FROG), która uczestniczyła w obu etapach programu: Platformach startowych i „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.

Projekt Ustawy o wykonywaniu prac podwodnych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pracuje nad ustawą o wykonywaniu prac podwodnych.

Prace podwodne w oczyszczalniach ścieków

Prace podwodne, realizowane w oczyszczalniach ścieków, to jedna z wielu usług, zlecanych przez eksploatatorów firmom zewnętrznym.

PROWADZIMY PODWODNE NAPRAWY I INSPEKCJE STATKÓW

Aktualnie posiadamy certyfikaty największych towarzystw kwalifikacyjnych DNV-GLLRABSNKKRINA

Osoby poszukujące informacji z zakresu techniki, technologii oraz kwestii prawnych dotyczących prac podwodnych oraz hydrotechnicznych serdecznie zapraszamy do sekcji FAQ. Z pewnością znajdą tam Państwo odpowiedzi na wiele z najczęściej pojawiających się pytań z zakresu oferowanych przez nas usług oraz tematyki nurkowania zawodowego.
W sekcji aktualności publikujemy dla Państwa bieżące informacje związane z realizowanymi przez nas projektami. Być może zainteresują Państwa także zamieszczane przez nas ciekawostki związane z wykonywaniem pracy nurka zawodowego. W związku z tym raz jeszcze zapraszamy – zespół Frog Elbląg.

error: Content is protected !!