FROG specjalizuje się w pracach
podwodnych i hydrotechnicznych

Prace podwodne

Prace podwodne

Pracujemy w środowisku wodnym skażonym chemicznie, biologicznie

Wykonujemy prace z użyciem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych

Oczyszczamy akweny wodne z niebezpiecznych pozostałości powojennych i wojskowych

Wykonujemy podwodne badania nieniszczące obiektów pływających i budowli hydrotechnicznych

Wykonujemy inspekcje, przeglądy, naprawy podwodnych części jednostek pływajacych

Posiadamy certyfikat DNV-GL

Szkolimy przyszłych nurków zawodowych

Dysponujemy nowoczesnym Mobilnym Kontenerowym Kompleksem Nurkowym

prace podwodne i hydrotechniczne

prace podwodne i hydrotechniczne

Posiadamy
wdrożony i potwierdzony certyfikatem
System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
w pracach podwodnych

prace podwodne

prace podwodne

Prowadzimy prace podwodne i szkolenia z wykorzystaniem mobilnego kontenerowego kompleksu nurkowego.

Kompleks nurkowy może też zostać wypożyczony do zabezpieczenia prac podwodnych do głębokości 50 metrów, prowadzonych przez Twoją Firmę.

 

FROG prace podowdne

FROG specjalizuje się w pracach podwodnych i hydrotechnicznych

1

Pracujemy w środowisku wodnym skażonym chemicznie, biologicznie

Wykonujemy prace z użyciem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych

Oczyszczamy akweny wodne z niebezpiecznych pozostałości powojennych i wojskowych

Wykonujemy podwodne badania nieniszczące obiektów pływających i budowli hydrotechnicznych

Wykonujemy inspekcje, przeglądy, naprawy podwodnych części jednostek pływajacych, posiadamy certyfikat DNV GL

Szkolimy przyszłych nurków zawodowych

Dysponujemy nowoczesnym Mobilnym Kontenerowym Kompleksem Nurkowym

Posiadamy wdrożony i potwierdzony certyfikatem System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w pracach podwodnych

 

Prowadzimy prace podwodne i szkolenia z wykorzystaniem mobilnego kontenerowego kompleksu nurkowego.

Kompleks nurkowy może też zostać wypożyczony do zabezpieczenia prac podwodnych do głębokości 50 metrów, prowadzonych przez Twoją Firmę.