Orzeczenie lekarskie do wykonywania prac podwodnych – jak je zdobyć i gdzie szukać lekarza

Jak wszystko co związane z pracami podwodnymi i to określa polskie prawo a konkretnie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych. Jednak cały tekst rozporządzenia to zaledwie 285 stron. 😊 Dlatego skupmy się na 2 najważniejszych punktach dla przyszłych nurków zawodowych, gdyż jak już przejdą ta ścieżkę raz, będą wiedzieli co dalej.

Lekarz uprawniony do wydawania orzeczeń o zdolności do wykonywania prac podwodnych.

Punkt 1 najważniejszy: Badanie przeprowadza lekarz, który: posiada specjalizację w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej albo w dziedzinie medycyny transportu, medycyny pracy lub medycyny lotniczej oraz ukończył szkolenie w ośrodku medycyny hiperbarycznej działającym w strukturze jednostki badawczo-rozwojowej lub uczelni medycznej, zwanym dalej „ośrodkiem medycyny hiperbarycznej”.

Tutaj znajdziesz aktualną LISTĘ LEKARZY którzy posiadają ww. uprawnienia do wydawania takich orzeczeń.

Badania dla nurków zawodowych

Punkt 2 równie ważny – jakie badania? Badania wstępne obejmują:

 • ogólne badanie lekarskie;
 • badanie radiologiczne płuc;
 • badanie czynnościowe układu oddechowego (spirometria i maksymalne zużycie tlenu);
 • elektrograficzną próbę wysiłkową (w 12 odprowadzeniach) spoczynkową, a u osób po 45. roku życia — wysiłkową;
 • badanie laryngologiczne wraz z badaniem audiometrycznym;
 • badanie EEG ze stymulacją wzrokową i hyperwentylacją;
 • morfologiczne i biochemiczne badanie krwi z uwzględnieniem poziomu glukozy, mocznika, kreatyniny, cholesterolu, trójglicerydów i albumin;
 • badanie ogólne moczu;
 • badanie radiologiczne kości długich i dużych stawów (barkowych, biodrowych i kolanowych);
 • test ciśnieniowy;
 • konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze, niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia.

W Rozporządzeniu jest również wymieniona cała lista chorób wykluczających osobę z wykonywania zawodu nurka, jednak w tym wpisie darujemy sobie ich wymienianie i życzymy zdrowia.

ZAPISY NA KURSY DLA NURKÓW ZAWODOWYCH

error: Content is protected !!