Nurek zawodowy

Nie dość, że musi być profesjonalnym spawaczem,monterem czy saperem to wszystkie prace wykonuje pod wodą. Jak wygląda praca jednego z najbardziej wymagających zawodów?

Nurek zawodowy przechodzi specjalistyczne szkolenie – w uznanym, certyfikowanym ośrodku szkoleniowym, zakończone egzaminem państwowym.Przed kursem zobowiązany jest wykonać rygorystyczne badanie lekarskie oraz sprężenie w komorze dekompresyjnej. Przy pracy z materiałami wybuchowymi czeka go dodatkowa weryfikacja, badania psychiatryczne oraz psychologiczne.

Większość prac nurek wykonuje przy podwodnych elementach budowli hydrotechnicznych i podwodnych częściach statków – często jest to naprawa lub wymiana części. Nurek tnie termicznie i spawa pod wodą,czasami jego praca obejmuje tylko wykonanie inspekcji lub pobór próbek. Nurek pracuje przy użyciu narzędzi hydraulicznych, korzysta też z młotów pneumatycznych, pił łańcuchowych, wiertarek i innych urządzeń, których używamy na powierzchni, jednak dostosowane są do wymagań związanych z pracą w wodzie.Do cięcia używa palnika termicznego z lancą, który wykorzystuje prąd stały do ​​zapalania mieszanki magnezu i tlenu, która spala się w temperaturze ponad 6 000 °C i może przecinać metal jak masło, nawet pod wodą.

O tym jak bardzo niebezpieczny jest to zawód wiedzą doskonale nurkowie, którzy pracują w wodzie skażonej biologicznej i chemicznie. Mogą to być oczyszczalnie ścieków, skażony chemikaliami zbiornik w fabrykach, a nawet reaktor jądrowy. Praca ta wymaga odpowiedniego zabezpieczenia w odpowiedni hełm i suchy skafander oraz dokładnego oczyszczenia po pracy przez ekipę nurkową. Nieszczelność czy rozdarcie skafandra może doprowadzić do poważnych chorób.Oprócz specyficznych zapachów, trzeba się przyzwyczaić do pracy w całkowitej ciemności, zapomnieć o zmyśle wzroku i polegać tylko odczuciach manualnych oraz informacjach od zespołu znajdującego się na powierzchni.

Kolejne czynności wykonywane przez nurka to oczyszczanie dna z materiałów ferromagnetycznych. Przy pomocy systemów nawigacyjnych, magnetometrów i wykrywaczy metalu, punkt po punkcie, często kopiąc w dnie, nurek poszukuje i wydobywa niewybuchy z czasów II wojny światowej. Prace te,są niezbędne przy pogłębianiu wejść do portu czy pod inwestycje, takie jak np. przekop Mierzei Wiślanej. Czasami podczas pracy nurek natrafi na zatopiony wrak statku, armatę czy Tallboy-a (brytyjską bombę o masie 5,5 tony, długości 6,5 metra i wielkiej sile rażenia).

Praca nurka to jedno ciągłe wyzwanie, wymagające przy każdym wejściu pod wodę koncentracji, zaangażowania, trochę sprytu oraz zaufania do kolegów z zespołu, którzy znajdują się na powierzchni. Tego zawodu nie da się wykonywać jak nie jest to twoja pasja. Praktycznie każde nowe zadanie, to inne problemy do rozwiązania, inny sprzęt, inne warunki hydrologiczne.Nowe planowanie, przygotowanie, wykonanie zadania i zakończenie pracy, pod ciągłą presją. Najważniejsze jest bezpieczeństwo człowieka znajdującego się pod wodą. Niejednokrotnie jest taka sytuacja, że nad jednym nurkiem znajdującym się pod powierzchnią pracuje pięć, sześć lub więcej osób.

Jakie prace wykonuje zawodowy nurek?

Najczęściej zawodowy nurek zajmuje się oczyszczaniem kanałów portowych z przeszkód nawigacyjnych, pracami naprawczymi przy statkach oraz wydobywaniem obiektów niebezpiecznych. Praca zawodowych nurków to bardzo niebezpieczne i wymagające zajęcie.

Jak wygląda zawodowa praca nurka opowiedzieli Bartek, Grzegorz oraz Piotr. A o tym, jak ciężka jest to praca przekonał się sam Piotr Kraśko, który swoich sił próbował w specjalnie przygotowanym do ćwiczeń kontenerze.