PRACE PODWODNE – NUREK SPAWACZ

Gdzie i jak wygląda szkolenie spawania podwodnego dla nurka zawodowego?

FROG prace podwodne i hydrotechniczne – prowadzi kursy zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych. Szkolenie nurków-spawaczy organizowane jest według międzynarodowej normy PN-EN ISO 15618-1:2016.

 

Część teoretyczna (1 dzień) szkolenia obejmuje: kontrolę dokumentacji, przepisy BHP, szkolenie ze sprzętu nurkowego, wiedzę na temat spawania podwodnego wg. międzynarodowego standardu: spawacze-nurkowie spawający na mokro w warunkach hiperbarycznych. Część praktyczna (9 dni) obejmuje: trenowanie umiejętności spawania w basenie treningowym zgodnie z ww. ustawą o wykonywaniu prac podwodnych.

Kurs kończy egzamin kwalifikacyjny spawaczy (1 dzień) w zakresie spawania podwodnego. Egzamin praktyczny przeprowadzany jest przez inspektora DNV-GL. Spoina wykonana podczas egzaminu jest badana przez akredytowane centrum na podstawie normy PN-EN ISO17639:2022-07.  Spoina przechodzi badanie makroskopowe na przekroju poprzecznym próbki.

spawanie podwodne

Jestem spawaczem – jak zostać nurkiem zawodowym i wykorzystać swoje umiejętności?

Aby uczestniczyć w kursie spawania podwodnego musisz posiadać dyplom nurka zawodowego oraz ważne orzeczenie lekarskie do wykonywania prac podwodnych. OSNZ FROG posiada uznanie Urzędu Morskiego w Gdyni. Posiadamy największe doświadczenie i najlepsze warunki do przeprowadzania szkoleń dla nurków zawodowych – szkolenie na nurka III klasy.

Absolwent, który zaliczy egzamin otrzyma międzynarodowy Certyfikat Spawacza Podwodnego.

error: Content is protected !!