Hydrox – specyfikacja mieszaniny gazów oraz jego zastosowanie

Hydrox stanowi mieszaninę gazów wykorzystywaną przez m.in. nurków zawodowych jako alternatywę do tradycyjnego powietrza do oddychania w trakcie prac podwodnych.

Na Hydrox składają się wodór oraz tlen. Proporcje gazów w mieszance dobierane są w zależności od warunków i specyfiki planowanych prac podwodnych – nurkowania. Hydrox wykorzystuje się w nurkowaniach głębokich, podobnie jak neox, heliox, trimix. Główną zaletą mieszanki są jej właściwości wykluczające ryzyko wystąpienia u nurka tzw. narkozy azotowej dzięki wykluczeniu azotu z jej składu.

Z uwagi na zagrożenie wybuchem mieszanin wodoru i tlenu, należy pamiętać o tym bu stężenie tlenu w hydroksie nigdy nie przekraczało czterech procent. W praktyce oznacza to, iż ciśnienie parcjalne tlenu w hydroksie na powierzchni wody może sięgać maksymalnie 0,04 atmosfery. Zgodnie z zasadami bezpiecznego nurkowania uznaje się, iż bezpieczne dla nurka ciśnienie parcjalne tlenu powinno mieścić się w przedziale pomiędzy 0,16 a 1,4 atmosfery. Jest to spowodowane tym, iż hydrox może być stosowany jedynie na wysokich głębokościach, gdzie zostaje on sprężony do ciśnienia wody. Przyjmuje się, że dla hydroksu zawierającego cztery procent tlenu minimalną głębokością nurkowania jest 30 metrów. W praktyce oznacza to, iż nurek zanurzając się z powierzchni do powyższej głębokości, a także w trakcie wynurzania z 30 metrów do powierzchni powinien oddychać inną mieszaniną, np. powietrzem lub nitroxem.

error: Content is protected !!