FROG w DIVENWS

Zachęcamy do lektury miesięcznika Dive NWS, na stronie 20 znajdziecie artykuł o naszym Ośrodku Szkolenia Nurków Zawodowych FROG! Ponadto w październikowym numerze znalazły się artykuły dotyczące podwodnych przyrządów pomiarowych czy zaprezentowano możliwości LARS-a firmy SMP.

error: Content is protected !!