PRAWO W PRACACH PODWODNYCH

Najważniejszym dokumentem regulującym realizację prac podwodnych jest Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612) to tzw. prawo w pracach podwodnych.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów od kilku lat pracuje nad projektem ustawy regulującej polskie prawo w pracach podwodnych w dniu 19.01.2022 opublikowała główne założenia Projektu ustawy o wykonywaniu prac podwodnych

Kolejne dokumenty regulują zasady szkolenia, egzaminowania nurków zawodowych oraz warunki zdrowotne wykonywania prac podwodnych. O warunkach zdrowotnych przeczytasz w przystępny sposób na naszej stronie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2010. nr. 126 poz. 856)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające ww. rozporządzenie (Dz.U. 2015 poz. 1535).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (Dz. U. z 2022 poz. 2174 

error: Content is protected !!