Projekt Ustawy o wykonywaniu prac podwodnych

PROJEKT USTAWY

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w ramach konsultacji publicznych przekazał nam oraz innym instytucjom PROJEKT USTAWY o wykonywaniu prac podwodnych wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji. Dlatego zapraszamy do zgłaszania swoich uwag na nasz adres biuro@frog.elblag.pl.

Projekt rozesłano do 26 firm i instytucji – lista poniżej. Jeżeli zajmujecie się pracami podwodnymi lub jesteście organizatorami prac podwodnych a nie otrzymaliście projektu ustawy do konsultacji nie oznacza to, że nie powinniście w nich uczestniczyć.  W swojej korespondencji Minister informuje, że ewentualne uwagi należy przesłać w wersji edytowalnej na adres: sekretariatDEM@mgm.gov.pl

„Projekt ustawy zostanie przesłany do opiniowania i konsultacji publicznych następującym podmiotom:

 • Aqua Works;
 • BCN Explorer;
 • Business Centre Club;
 • FROG sp. z o. o.;
 • Forum Związków Zawodowych;
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich;
 • Grupa Lotos S.A.;
 • Krajowa Izba Gospodarcza;
 • Krajowa Izba Gospodarki Morskiej;
 • Konfederacja Lewiatan;
 • Konfederacja Pracodawców Polskich;
 • Krajowa Sekcja Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”;
 • Komisja Kwalifikacyjna dla Nurków;
 • LOTOS Pertobaltic S.A.;
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy;
 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nurków Zawodowych;
 • PC SERVICE S.C.;
 • Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN;
 • Polski Związek Płetwonurków;
 • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.;
 • Stowarzyszenie Nurków Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej;
 • Związek Pracodawców Business Centre Club;
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców;
 • Związek Rzemiosła Polskiego.

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), niniejszy projekt rozporządzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w raporcie z konsultacji publicznych dołączonym do niniejszej Oceny Skutków Regulacji (OSR).”

error: Content is protected !!