Nitrox – specyfika, wady oraz zalety mieszaniny gazów

Nitrox stanowi specjalistyczną mieszankę gazów – tlenu oraz azotu, która jest wykorzystywana do oddychania w trakcie wykonywania praca nurkowych oraz świadczenia usług hydrotechnicznych w zastępstwie tradycyjnego powietrza.
Standardowo Nitrox przygotowywany jest w jednej z trzech odmian:

  • nitrox hipooksyczny – stanowiący mieszankę charakteryzującą się niższą zawartością tlenu w stosunku do standardowego powietrza (poniżej 21 procent)
  • nitrox normooksyczny – stanowiący techniczną nazwę powietrza z zawartością tlenu 21 procent.
  • nitrox hiperoksyczny – stanowiący mieszankę charakteryzującą się wyższą zawartością tlenu w stosunku do standardowego powietrza (powyżej 21 procent)

W ramach tzw. nitroksu hiperoksycznego wyróżnią się także „nitrox zimny” charakteryzujący się o zawartością tlenu sięgającą 40 procent oraz „nitrox gorący” o zawartości tlenu powyżej 40 procent. Warto odnotować iż korzystanie z nitroksu „gorącego” związane jest z konieczność zastosowania profesjonalnego sprzętu spełniającego wymagania czystości tlenowej.

error: Content is protected !!