Nurek spawacz – wymagania, niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia

Nurek spawacz to zawód wymagający od jego wykonawcy takich cech jak wytrwałość, cierpliwość,  precyzja, wysoka sprawność fizyczna oraz odporność psychiczna. Niezbędne jest także przejście szeregu odpowiednich szkoleń oraz zdobycie uprawnień zarówno w zakresie spawania jak i samego nurkowania.

Zgodnie z Ustawą o wykonywaniu prac podwodnych, zarówno prace w zakresie spawania jak i cięcia metali pod powierzchnią wody uznane są za prace szczególnie niebezpieczne. Wszystko to przekłada się na konieczność przestrzegania niezwykle rygorystycznych standardów BHP.

Każdy kandydat chcący wykonywać zawód nurka spawacza musi w pierwszej kolejności uzyskać dyplom nurka, co związane jest z koniecznością spełnienia szeregu warunków takich jak m.in.:

  • pełnoletniość – ukończony 18rok życia,
  • znakomity stan zdrowia – potwierdzony odpowiednimi badaniami oraz orzeczeniem lekarskim,
  • zdobyte wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe – w dziedzinie żeglugi śródlądowej, zawodów morskich, budownictwa wodnego lub ewentualnie zawodów elektrycznych lub mechanicznych,
  • umiejętność pływania – 200 m bez sprzętu.

W drugiej kolejności należy wykonać odpowiedni kurs spawania podwodnego zakończony egzaminem przed odpowiednim Towarzystwem Kwalifikacyjnym (np. UDT, DNV GL itp.)

error: Content is protected !!