Nurek spawacz – jak wygląda praca spawacza podwodnego?

Praca nurka spawacza (spawacza podwodnego) pod wieloma względami nie odbiega znacząco od pracy wykonywanej przez spawaczy na lądzie. Zakres prac obejmuje w większości zadania związane z budowaniem infrastruktury hydrotechnicznej lub jednostek pływających oraz usuwaniem uszkodzeń na niej powstałych.

Zatwierdzoną przez Towarzystwa Kwalifikacyjne metodą spawania podwodnego stosowaną współcześnie jest metoda spawania elektrodami otulonymi (MMA, 111).

Przed przystąpieniem do pracy pod powierzchnią wody nurek spawacz zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją techniczną obiektu objętego pracami. Na podstawie pozyskanych informacji dobierany jest odpowiedni sprzęt zarówno do spawania jak i samego nurkowania.

Po dokonaniu zanurzenia na odpowiednią głębokość dokonywane są oględziny otoczenia w kontekście wychwycenia ewentualnych przeszkód oraz zagrożeń mogących narazić nurka na niebezpieczeństwo lub po prostu uniemożliwić mu sprawne wykonanie zadania.

Po wykonaniu oględzin nurek spawacz przystępuje do czynności poprzez oczyszczenie pola spawalnia, a następnie umieszczenie elektrody na spawanej powierzchni oraz zasygnalizowanie obsłudze współpracującej gotowości do rozpoczęcia pracy.

Sam proces spawania pod wodą ma zazwyczaj przebieg etapowy. Wynika to z ograniczeń technicznych.

error: Content is protected !!