Hydrotechnika – definicja, zastosowanie

Hydrotechnika to wyodrębniona dziedzina nauki i techniki skupiająca się na możliwościach wykorzystania zasobów wodnych (m.in. wody gruntowe, jeziora, rzeki, morza, oceany) w celach związanych z szeroko rozumianą gospodarką wodną (transport, energetyka, budownictwo), a także ochrony przed powodziami.

W kontekście prac nurkowych w projektach hydrotechnicznych wyróżnia się m.in.:

betonowanie pod wodą (betonowanie podwodne),
– spawanie podwodne,
– prace konserwacyjne oraz naprawcze instalacji podwodnych,
– prace w oczyszczalniach ścieków,
– prace związane z instalacją konstrukcji pod powierzchnią wody (np. rurociągi, gazociągi),
– prace związane z cięciami ultra termicznymi.

error: Content is protected !!