Prace podwodne wykonywane w trudnych warunkach

Kryteria na podstawie których zalicza się prace podwodne do kategorii wykonywanych w tzw. warunkach trudnych definiuje ustawa z dnia 17 października 2003 roku o wykonywaniu prac podwodnych.

Zgodnie z rozdziałem pierwszym, artykuł drugi powyższej ustawy jako prace podwodne wykonywane w warunkach trudnych określa się czynności wykonywane pod powierzchnią wody:

  • w nocy,
  • przy temperaturze wody poniżej 4°C,
  • przy temperaturze powietrza poniżej 4°C,
  • przy temperaturze wody przekraczającej 35°C,
  • przy temperaturze powietrza przekraczającej 25°C,
  • w trakcie opadów atmosferycznych,
  • przy widzialności w toni wodnej poniżej 1 metra,
  • w górskich akwenach położonych na wysokości przekraczającej 300 metrów nad poziomem morza,
  • przy prędkości prądu wody przekraczającej 0,5 m/s.

Sumując, praktycznie wszystkie prace podwodne w Polsce są wykonywane w trudnych warunkach.

error: Content is protected !!