Uprawnienia nurka zawodowego – stopnie klasyfikacji

Osoby zainteresowane pracą nurka zawodowego poza spełnieniem szeregu wymagań związanych z nieskazitelnym stanem zdrowia oraz wysoką sprawnością fizyczną muszą zdobyć odpowiednie uprawnienia.

Dla nurka zawodowego została ustalone następujące stopnie dyplomów:

– III klasa,
– II klasa,
– I klasa
– dyplom nurka saturowanego.

Powyższe poszczególne klasy dyplomów określają uprawnienia nurka zawodowego do realizowania prac podwodnych na odpowiednich głębokościach. III klasa uprawnia do wykonywania prac podwodnych na małych głębokościach (do 20m pod powierzchnią), II klasa to głębokości średnie (od 20m do 50m po powierzchnią), I klasa uprawnia natomiast do wykonywania głębinowych prac na głębokości przekraczającej 50m. Uprawnienia nurka saturowanego pozwalają na wykonywanie wszelkich prace podwodnych bez ograniczeń.

error: Content is protected !!