Budowle hydrotechniczne – definicja, zastosowanie

Budowle hydrotechniczne konstruowane są w celu zaspokajania potrzeb związanych z szeroko pojętą gospodarką wodną oraz optymalizacji wykorzystania zasobów wodnych.

Poprzez wykonywane prace hydrotechniczne powstają budowle, które dzieli się na:

budowle hydrotechniczne śródlądowe (zapory, jazy, kanały oraz zbiorniki, elektrownie wodne, śluzy wodne, wały przeciwpowodziowe, ogrody deszczowe).

budowle hydrotechniczne morskie – nawodne oraz podwodne budowle konstruowane w obrębie obszarów morskich, głównie w pasie technicznym wybrzeża morskiego oraz w przystaniach i portach morskich.

error: Content is protected !!