Szczególnie niebezpieczne prace podwodne

Definicja klasyfikująca prace podwodne jako szczególnie niebezpieczne została określoną w ustawie z dnia 17 października 2003 roku o wykonywaniu prac podwodnych.

Rozdział pierwszy, artykuł drugi powyższej ustawy jako prace podwodne szczególnie niebezpieczne określa czynności wykonywane pod powierzchnią wody:

  • z zastosowaniem wszelkiego rodzaju materiałów wybuchowych lub pirotechnicznych,
  • polegające na cięciu lub spawaniu metali
  • z zastosowaniem wszelkich urządzeń hydraulicznych oraz pneumatycznych
  • związane ze skażeniem substancjami i mieszaninami substancji niebezpiecznymi lub stwarzającymi zagrożenie,
  • polegające na poszukiwaniu, rozbrajaniu lub przenoszeniu min lub amunicji,
  • polegające na testowaniu (przeprowadzaniu prób) nowego sprzętu nurkowego i nowych technologii prac podwodnych,
error: Content is protected !!