Hydreliox – specyfikacja mieszaniny gazów oraz jego zastosowanie

Hydreliox stanowi eksperymentalną mieszaninę gazów, która znajduje zastosowanie jako alternatywa dla tradycyjnego powietrza wykorzystywanego do oddychania przez nurków wykonujących prace podwodne na głębokościach przekraczających 130 m.

Hydreliox jest mieszanką gazów o składzie zbliżonym do Helioxu – składa się z helu oraz tlenu. Cechą odróżniająca obie mieszanki jest wzbogacenie Hydrelioxu o niewielką ilość wodoru. Modyfikacja ta ma na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia objawów tzw. zespołu neurologicznego wysokich ciśnień (HPNS) u nurków.

Hydreliox został wykorzystany przez nurków biorących udział w eksperymencie „Hydra” na głębokościach sięgających 534 m pod powierzchnią wody. W roku 1992 w trakcie eksperymentu „Hydra 10” przy wykorzystaniu mieszanki hydrelioxu osiągnięto głębokość 686 m oraz 701 m w nurkowaniu w komorze w Marsylii. Eksperyment trwał 47 dni.

error: Content is protected !!