Zawody związane z wykonywaniem usług hydrotechnicznych

Zgodnie z ustawą z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych – usługi hydrotechniczne – rozróżnia się następujące rodzaje zawodów:

– nurek – dyplomy uprawniające do wykonywania zawodu: dyplom nurka III klasy uprawniający do wykonywania prac podwodnych na małych głębokościach, dyplom nurka II klasy uprawniający do wykonywania prac podwodnych na średnich i małych głębokościach, dyplom nurka I klasy uprawniający do wykonywania głębinowych prac podwodnych oraz prac podwodnych na średnich i małych głębokościach, dyplom nurka saturowanego uprawniający do wykonywania bez ograniczeń wszystkich rodzajów prac podwodnych.

–  kierownik prac podwodnych (usług hydrotechnicznych) – dyplomy uprawniające do wykonywania zawodu: dyplom kierownika prac podwodnych III klasy uprawniający do kierowania pracami podwodnymi na małych głębokościach, dyplom kierownika prac podwodnych II klasy uprawniający do kierowania pracami podwodnymi na średnich i małych głębokościach.

– operator systemów nurkowych do prowadzenia głębinowych i długotrwałych prac hydrotechnicznych (podwodnych) – dyplom uprawniające do wykonywania zawodu: świadectwo operatora systemów nurkowych uprawniające do obsługiwania zainstalowanych w bazie prac podwodnych urządzeń i wyposażenia technicznego wymaganego do prowadzenia głębinowych i długotrwałych prac podwodnych.

Szkolenia uprawniające do uzyskania powyższych dyplomów w zakresie wykonywania zawodów związanych z usługami hydrotechnicznymi prowadzone są przez ośrodki szkoleniowe wskazane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Ośrodki te wskazywane są na okres 24 miesięcy, na wniosek ośrodka szkoleniowego, po przeprowadzeniu odpowiedniej kontroli oraz oceny prowadzonych szkoleń.

 

 

error: Content is protected !!