Jak i kiedy należy uzyskać zezwolenie na prace podwodne na obszarach morskich oraz śródlądowych drogach wodnych

W przypadku chęci prowadzenia prac podwodnych na morzu lub rzekach / jeziorach niezbędne jest pozyskania odpowiedniego zezwolenia od właściwego urzędu morskiego lub urzędu żeglugi śródlądowej.

Jaką drogą można uzyskać zezwolenie na prace podwodne?

Sprawę można załatwić poprzez:

– bezpośrednią wizytę we właściwym urzędzie (urzędy morskie – prace podwodne prowadzone na morzu / urzędy żeglugi śródlądowej – prace podwodne prowadzone na śródlądowych drogach wodnych),
– drogą listowną,
– drogą elektroniczną.

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie prac podwodnych składa organizator prac podwodnych.

Prace podwodne wymagające uzyskania zezwolenia

– prace podwodne wykonywanie jednokrotne na obszarach morskich lub śródlądowych drogach wodnych,
– prace podwodne wykonywanie wielokrotne na małych głębokościach, na obszarach morskich lub śródlądowych drogach wodnych.

Prace podwodne niewymagające uzyskania zezwolenia

w szczególnych przypadkach:

  • gdy usuwamy zagrożenie dla życia ludzkiego,
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej lub morskiej,
  • lub aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska.

W przypadku chęci podjęcia wyżej wymienionych rodzajów prac podwodnych należy możliwie niezwłocznie zawiadomić właściwego dla miejsca prac dyrektora urzędu morskiego albo dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej.

Szczegółowy terytorialny zakres działania dyrektorów urzędów morskich i dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej znajduje się w:

– rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1991 r. w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich,
– rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej i siedzib ich urzędów oraz siedzib i właściwości miejscowej delegatur tych urzędów.

error: Content is protected !!