Dekompresja

Dekompresja to odbywający się pod kontrolą proces obniżania ciśnienia oddziałującego na organizm nurka, przeprowadzona w zgodzie z procedurami prac podwodnych.

W wyniku dekompresji następuje usuwanie gazów z organizmu nurka, nagromadzonych w trackie wykonywania prac podwodnych w warunkach podwyższonego ciśnienia.

Najczęściej wykorzystywanym gazem do oddychania pod wodą jest powietrze, czyli mieszanka tlenu i azotu. Wzrost głębokości prac podwodnych przekłada się na wzrost ciśnienia pod jakim podawany jest gaz przez automat oddechowy. W wyniku powyższego wzrasta ilość azotu rozpuszczanego m.ni. we krwi nurka.

Głównym celem dekompresji jest przeciwdziałanie zatorom, rozerwaniu tkanek (tzw. choroba dekompresyjna), czy też niedotlenieniu partii organizmu, które mogą być skutkiem powstania w tkankach pęcherzyków azotu w wyniku bezpośredniego wynurzenia na powierzchnię.

Proces przeprowadzania dekompresji uzależniony jest od rodzaju mieszanki gazów wykorzystanych do oddychania przez nurków w trakcie prac podwodnych.

error: Content is protected !!