Głębinowe prace podwodne, a prace podwodne na małych głębokościach

Precyzyjna odpowiedź na pytanie dotyczące kryteriów rozróżnienia głębionych prac podwodnych od prac na małych głębokościach znajduje się w ustawie z dnia 17 października 2003 roku o wykonywaniu prac podwodnych.

Zgodnie z powyższą ustawą jako prace podwodne na małych głębokościach należy rozumieć prace prowadzone pod powierzchnią wody na głębokości nieprzekraczającej 20 metrów.

Prace podwodne określane mianem głębionych to zgodnie z ustawą prace prowadzone pod powierzchnią wody na głębokości przekraczającej 50 metrów.

Ustawa definiuje ponadto pojęcie prac podwodnych na głębokościach średnich, które to obejmuje prace na głębokościach z zakresu 20 do 50 metrów pod powierzchnią wody.

error: Content is protected !!