Category Archives: BLOG


FROG w DIVENWS

Zachęcamy do lektury miesięcznika Dive NWS, na stronie 20 znajdziecie artykuł o naszym Ośrodku Szkolenia Nurków Zawodowych FROG! Ponadto w październikowym numerze znalazły się artykuły dotyczące podwodnych przyrządów pomiarowych czy zaprezentowano możliwości LARS-a firmy SMP.

Szkolenia FROG z uznaniem IDSA

Co to takiego uznanie IDSA i co da naszym absolwentom – nurkom zawodowym?

IDSA to skrót od The International Diving Schools Association  co w polskim tłumaczeniu oznacza Międzynarodowe Stowarzyszenie Ośrodków Szkoleniowych dla Nurków Zawodowych.

FROG dołączył do Stowarzyszenia IDSA. Dzięki temu mamy dostęp do najnowszych informacji, dotyczących międzynarodowych standardów bezpieczeństwa, technologii i nowinek o sprzęcie. Ale co najważniejsze dla naszych nurków zawodowych – otrzymaliśmy możliwość przyznawania międzynarodowych certyfikatów IDSA Level 2, potwierdzających u zagranicznych pracodawców uprawnienia do prowadzenia prac podwodnych do 30 metrów.

Dzięki uznaniu IDSA nurkowie zawodowi, którzy chcą pracować zagranicą, nie muszą zdawać dodatkowych egzaminów. Nie są potrzebne (oprócz standardowych BHP w miejscu pracy) żadne dodatkowe szkolenia czy kursy, aby potwierdzać ważność polskich dyplomów. Dyplomy wydawane przez Urząd Morski w Gdyni nie są uznawane przez zagranicznych pracodawców. A tylko takie do tej pory, po szkoleniach w Polsce, mogli otrzymywać nurkowie zawodowi. OSNZ FROG jest jedynym ośrodkiem szkoleniowym w Polsce, który spełnia międzynarodowe standardy i posiada takie uprawnienia. Wysoka jakość oferowanych szkoleń uprawnia nas do wydawania takich dokumentów naszym absolwentom.

Audytorzy IDSA byli nie tylko pod wrażeniem naszego entuzjazmu, ale też przede wszystkim nowoczesnego wyposażenia i profesjonalnej kadry szkoleniowej. “FROG is a young diving school within a diving company. The intensity is to give the diving school international recognition at the IDSA. The auditors have found that in addition to an enthusiastic staff, there is more than enough modern diving equipment to achieve this.” – Leo Lagarde

Zapraszamy do zapisów na kursy.

certyfikat IDSA level 2

Nurek Zawodowy

Nurek Zawodowy

Nie dość, że musi być profesjonalnym spawaczem, monterem czy saperem to wszystkie prace wykonuje pod wodą. Jak wygląda praca jednego z najbardziej wymagających zawodów?

Nurek zawodowy przechodzi specjalistyczne szkolenie – w uznanym, certyfikowanym ośrodku szkoleniowym, zakończone egzaminem państwowym. Przed kursem zobowiązany jest wykonać rygorystyczne badanie lekarskie oraz sprężenie w komorze dekompresyjnej. Dodatkowo, przy pracy z materiałami wybuchowymi czeka go dodatkowa weryfikacja, badania psychiatryczne oraz psychologiczne.

Roboty nurkowe

Większość prac nurek wykonuje przy podwodnych elementach budowli hydrotechnicznych i podwodnych częściach statków. Często jest to naprawa lub wymiana części. Nurek tnie termicznie i spawa pod wodą. Czasami jego praca obejmuje tylko wykonanie inspekcji lub pobór próbek. Nurek także pracuje przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Korzysta z młotów pneumatycznych, pił łańcuchowych, wiertarek i innych urządzeń, których używamy na powierzchni, jednak dostosowane są do wymagań związanych z pracą w wodzie. W związku z tym do cięcia używa palnika termicznego z lancą, który wykorzystuje prąd stały do ​​zapalania mieszanki magnezu i tlenu. Mieszanka spala się w temperaturze ponad 6 000 °C i może przecinać metal jak masło, nawet pod wodą.

Zawód niebezpieczy

O tym jak bardzo niebezpieczny jest to zawód wiedzą doskonale nurkowie, którzy pracują w wodzie skażonej biologicznej i chemicznie. Mogą to być oczyszczalnie ścieków, skażony chemikaliami zbiornik w fabrykach, a nawet reaktor jądrowy. Dlatego też praca ta wymaga odpowiedniego zabezpieczenia w odpowiedni hełm i suchy skafander oraz dokładnego oczyszczenia po pracy przez ekipę nurkową. Nieszczelność czy rozdarcie skafandra może doprowadzić do poważnych chorób. Oprócz specyficznych zapachów, trzeba się przyzwyczaić do pracy w całkowitej ciemności, zapomnieć o zmyśle wzroku i polegać tylko odczuciach manualnych oraz informacjach od zespołu znajdującego się na powierzchni.

Kolejne czynności wykonywane przez nurka to oczyszczanie dna z materiałów ferromagnetycznych. Przy pomocy systemów nawigacyjnych, magnetometrów i wykrywaczy metalu, punkt po punkcie, często kopiąc w dnie, nurek poszukuje i wydobywa niewybuchy z czasów II wojny światowej. Prace te, są niezbędne przy pogłębianiu wejść do portu czy pod inwestycje, takie jak np. przekop Mierzei Wiślanej. Czasami podczas pracy nurek natrafi na zatopiony wrak statku, armatę czy Tallboy-a. Tallboy to brytyjska bomba o masie 5,5 tony, długości 6,5 metra i wielkiej sile rażenia.

Bezpieczeństwo nurka

Praca nurka to jedno ciągłe wyzwanie, wymagające przy każdym wejściu pod wodę koncentracji, zaangażowania, trochę sprytu oraz zaufania do kolegów na powierzchni. Tego zawodu nie da się wykonywać jak nie jest to twoja pasja. Praktycznie każde nowe zadanie, to inne problemy do rozwiązania, inny sprzęt, inne warunki hydrologiczne. Nowe planowanie, przygotowanie, wykonanie zadania i zakończenie pracy, pod ciągłą presją. Najważniejsze jest bezpieczeństwo człowieka znajdującego się pod wodą. Niejednokrotnie jest taka sytuacja, że nad jednym nurkiem znajdującym się pod powierzchnią pracuje pięć, sześć lub więcej osób.

Jak wygląda praca zwodowych nurków w Dzień Dobry TVN

Jakie prace wykonuje zawodowy nurek?

Najczęściej zawodowy nurek zajmuje się oczyszczaniem kanałów portowych z przeszkód nawigacyjnych, pracami naprawczymi przy statkach oraz wydobywaniem obiektów niebezpiecznych. Praca zawodowych nurków to bardzo niebezpieczne i wymagające zajęcie.

Jak wygląda zawodowa praca nurka opowiedzieli Bartek, Grzegorz oraz Piotr. A o tym, jak ciężka jest to praca przekonał się sam Piotr Kraśko, który swoich sił próbował w specjalnie przygotowanym do ćwiczeń kontenerze.

 

PRAWO W PRACACH PODWODNYCH

Najważniejszym dokumentem regulującym realizację prac podwodnych jest Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612) to tzw. prawo w pracach podwodnych.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów od kilku lat pracuje nad projektem ustawy regulującej polskie prawo w pracach podwodnych w dniu 19.01.2022 opublikowała główne założenia Projektu ustawy o wykonywaniu prac podwodnych

Kolejne dokumenty regulują zasady szkolenia, egzaminowania nurków zawodowych oraz warunki zdrowotne wykonywania prac podwodnych. O warunkach zdrowotnych przeczytasz w przystępny sposób na naszej stronie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2010. nr. 126 poz. 856)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające ww. rozporządzenie (Dz.U. 2015 poz. 1535).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (Dz. U. z 2022 poz. 2174 

KURS NURKA III KLASY – WYJAŚNIAMY CO I JAK

Jeżeli chcesz zostać nurkiem zawodowym

– pracować pod wodą, ciąć ultratermicznie, betonować, układać gabiony, przeszukiwać dno i wymieniać elementy podwodnych rurociągów, naprawiać pod wodą statki, pracować w ściekach w oczyszczalniach ścieków, to musisz zrobić kurs nurka zawodowego w certyfikowanym ośrodku szkoleniowym.

 

Dlatego mądrze wybrać najlepszy – OSNZ FROG.

O wymaganiach jakie musisz spełniać, pisaliśmy tutaj.

Kurs trwa 218 godzin lekcyjnych, po 45 minut. Zajęcia teoretyczne trwają 95h a praktyka 123 h. Co oznacza zajęcia średnio od 8.00 do 16.00 przez 26 dni. Tak! Z sobotami i niedzielami włącznie. Dlatego też, jeżeli pracujesz – konieczny będzie 4 tygodniowy urlop. Po każdym bloku tematycznym zawsze sprawdzamy Twoją wiedzę. Podczas jednego kursu szkolimy 8- 12 osób. Z tego powodu część zajęć prowadzonych jest w grupach. Trening jest intensywny, ale też zawód nurka niebezpieczny i wymagający.

 

MIEJSCE

Pierwsze zajęcia odbywają się w naszej siedzibie, w Elbląskim Parku Technologicznym. Wykłady o ustawach, rozporządzeniach, normach technicznych i budowlach hydrotechnicznych – w sali wykładowej. Zajęcia dot. sprzętu nurkowego – w bazie FROG. Pierwsze zanurzenie nurków – w basenie treningowym.

Zdecydowanie najwygodniej w tym czasie zamieszkać w Elblągu, przez booking.com. Można wybrać sobie coś ciekawego filtrując po komforcie i cenie.

My współpracujemy z Agroturystyką Ze Strachem Polnym Jagodnik, gdzie kursanci, w dogodnych warunkach mogą przenocować i razem jeździć na zajęcia. Pobyt i zajęcia w Elblągu trwają zazwyczaj od poniedziałku rano przez 13 dni do niedzieli rano, kiedy to następuje przebazowanie do „Pokoje i Apartamenty „Krystyna” Wdzydze Tucholskie 10”.

PRACE PODWODNE – PRAKTYKA

Cała grupa nurków, łącznie z instruktorami pakuje sprzęt i wyjeżdża do Wdzydz Tucholskich. I tutaj nie ma wyboru: wszyscy śpią, jedzą i uczą się razem. Wykonywanie inspekcji, filmowanie podwodne, prace montażowe i demontażowe, ratowanie nurka – tego typu ćwiczenia prowadzone są w grupach, w jeziorze, na różnych głębokościach (max do 20 metrów). Na pewno będziemy nagrywać, jak realizujesz poszczególne zadania pod wodą.

Nad jeziorem będzie bardzo intensywnie, trochę jak w wojsku, ale jest to niezbędne. Praca nurka zawodowego jest bardzo ciężka i nie ma nic wspólnego z nurkowaniem rekreacyjnym, a i egzamin trzeba zdać, i warto by było potem znaleźć pracę.

Zazwyczaj ostatniego dnia kursu mamy zajęcia dla nurków z użyciem naszej komory dekompresyjnej w Porcie Morskim w Elblągu. Nazajutrz odpoczynek i nauka do egzaminu teoretycznego a kolejnego dnia egzamin.

EGZAMIN NURKA

Egzamin jest dwuetapowy: teoretyczny – test wielokrotnego wyboru – sala wykładowa EPT, później praktyczny – zadania w Porcie Morskim w Elblągu. Aby podejść do egzaminu musisz zaliczyć wszystkie zadania i zdać na koniec nasz egzamin wewnętrzny. Oczywiście otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kursu nurka III klasy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2010 nr 126 poz. 856) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz.U.2015 poz. 1535).

i możesz pisać wniosek o egzamin do Urzędu Morskiego w Gdyni.

 

Frog | NUREK ZAWODOWY – EGZAMINY, DOKUMENTY – Frog

NUREK ZAWODOWY – EGZAMINY, DOKUMENTY

Aby zostać nurkiem zawodowym i móc pracować w Polsce musisz zdać państwowy egzamin i zdobyć kwalifikacje uprawniające do wykonywania prac podwodnych.

 

Wszystkie kwestie reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2010 nr 126 poz. 856) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz.U.2015 poz. 1535).

Po ukończonym szkoleniu w ośrodku, uznanym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni –  OSNZ FROG

 • najlepszym,
 • najbezpieczniejszym,
 • z największym doświadczeniem szkoleniowym,
 • posiadającym wymagany Certyfika BHP FROG do prowadzenia prac podwodnych, wydany przez uznaną przez PCA instytucję certyfikującą

otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna dla Nurków, termin ustalamy dogodny dla wszystkich – najczęściej zaraz po kursie.

JAKIE DOKUMENTY?

Przed egzaminem dla Urzędu Morskiego w Gdyni:

 • wniosek wypełnij i podpisz oraz dołącz:
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu nurka III klasy – otrzymasz od FROG
 • Kopia dokumentu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych
 • Kopia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zawartej na czas trwania etapu praktycznego egzaminu.
 • Zapis zadań zaliczeniowych opisanych w ramowym programie szkolenia sporządzony przez ośrodek na informatycznym nośniku danych – otrzymasz od FROG
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty egzaminacyjnej 180 j.t.

Po zdanym egzaminie dla Urzędu Morskiego w Gdyni:

 • Wniosek o wydanie dyplomu nurka III klasy – wypełnij, x zaznaczasz w kratce „wydanie”, podpisz oraz dołącz:
 • Zaświadczenie ukończenia kursu nurka III klasy j.w.– kopia
 • Zaświadczenie o zdanym egzaminie (otrzymasz od KKN – oryginał
 • Aktualne świadectwo zdrowia oryginał + kopia (oryginał UMG w Gdyni odda Ci z dyplomem)
 • Fotografie (wym.43x 33) Szt.2
 • Upoważnienie albo zgoda na przesyłkę kurierską – wybierz sam jak chcesz odebrać dyplom.

+ najlepiej od razu dołącz:

 • Wniosek o wydanie książeczki nurka III klasy – wypełnij, x zaznaczasz w kratce „wydanie”, podpisz oraz dołącz fotografie (wym.43x 33) Szt.2
 • Pamiętaj, żeby wszystko opłacić tj. za wydanie dokumentów 30 + 20 j.t.

 

Procedury opisane zostały na stronie UMG

EGZAMIN

DYPLOM

KSIĄŻECZKA

JEDNOSTKI TARYFIKACYJNE

 

OPŁATY URZĘDOWE W JEDNOSTKACH TARYFOWYCH

Twój egzamin będzie Cię kosztował 180 j.t.

Opłata za wydanie dyplomu nurka III klasy to 30 j.t. a za wydanie książeczki nurka 20 j.t.

Niestety nie podam, ile dokładnie będzie kosztował Twój egzamin i dokumenty, bo cena zmienia się raz w tygodniu. Jest jednak bardzo łatwo to obliczyć samemu, należy wejść na stronę UMG  i podaną tam „Wartość złotową jednostki taryfowej” pomnożyć x ilość jednostek taryfowych

Przykład

opłata za egzamin to 180 j.t.

Na dzień 07.08.2022 „Wartość złotowa jednostki taryfowej wynosi 1,23 zł”

1,23 zł x 180 j.t. = 221 zł 40 gr.

 

Opłatę za egzamin i za wydanie dokumentów należy dokonać przelewem na konto Urzędu Morskiego w Gdyni.

Urząd Morski w Gdyni.
81-338 Gdynia
ul. Bernarda Chrzanowskiego 10

NBP o/GDAŃSK – 92101011400065782231000000 (w tytule wpłaty należy zaznaczyć rodzaj opłaty oraz określić sprawę, której wpłata dotyczy).

 

Wyślij zgłoszenie na kurs

Orzeczenie lekarskie do wykonywania prac podwodnych – jak je zdobyć i gdzie szukać lekarza

Jak wszystko co związane z pracami podwodnymi i to określa polskie prawo a konkretnie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych. Jednak cały tekst rozporządzenia to zaledwie 285 stron. 😊 Dlatego skupmy się na 2 najważniejszych punktach dla przyszłych nurków zawodowych, gdyż jak już przejdą ta ścieżkę raz, będą wiedzieli co dalej.

Lekarz uprawniony do wydawania orzeczeń o zdolności do wykonywania prac podwodnych.

Punkt 1 najważniejszy: Badanie przeprowadza lekarz, który: posiada specjalizację w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej albo w dziedzinie medycyny transportu, medycyny pracy lub medycyny lotniczej oraz ukończył szkolenie w ośrodku medycyny hiperbarycznej działającym w strukturze jednostki badawczo-rozwojowej lub uczelni medycznej, zwanym dalej „ośrodkiem medycyny hiperbarycznej”.

Tutaj znajdziesz aktualną LISTĘ LEKARZY którzy posiadają ww. uprawnienia do wydawania takich orzeczeń.

Badania dla nurków zawodowych

Punkt 2 równie ważny – jakie badania? Badania wstępne obejmują:

 • ogólne badanie lekarskie;
 • badanie radiologiczne płuc;
 • badanie czynnościowe układu oddechowego (spirometria i maksymalne zużycie tlenu);
 • elektrograficzną próbę wysiłkową (w 12 odprowadzeniach) spoczynkową, a u osób po 45. roku życia — wysiłkową;
 • badanie laryngologiczne wraz z badaniem audiometrycznym;
 • badanie EEG ze stymulacją wzrokową i hyperwentylacją;
 • morfologiczne i biochemiczne badanie krwi z uwzględnieniem poziomu glukozy, mocznika, kreatyniny, cholesterolu, trójglicerydów i albumin;
 • badanie ogólne moczu;
 • badanie radiologiczne kości długich i dużych stawów (barkowych, biodrowych i kolanowych);
 • test ciśnieniowy;
 • konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze, niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia.

W Rozporządzeniu jest również wymieniona cała lista chorób wykluczających osobę z wykonywania zawodu nurka, jednak w tym wpisie darujemy sobie ich wymienianie i życzymy zdrowia.

ZAPISY NA KURSY DLA NURKÓW ZAWODOWYCH

Prace podwodne – dofinansowanie na szkolenia dla nurków zawodowych

Nurek zawodowy zanim się nim stanie musi skończyć szkolenie – najlepiej w OSNZ FROG.

FROG realizuje z powodzeniem prace podwodne i hydrotechniczne od 2015 roku. Jest też najbardziej doświadczonym ośrodkiem szkolenia nurków zawodowych w Polsce.

Koszt kursu nurka III klasy to 6000 PLN, najbliższy termin to 5 września 2022. Kurs trwa 4 tygodnie.

Koszt kursu kierowników prac podwodnych III klasy to 6500 PLN, najbliższy termin to 12 września.

FROG jest zgłoszony do tzw. BURY (Bazy Usług Rozwojowych) – nasze szkolenia mogą być dofinansowane do 80% wartości szkolenia. Aby otrzymać dofinansowanie musisz szukać Operatora w województwie, w którym zarejestrowałeś siedzibę lub oddział swojej firmy.

Jak go znaleźć? Poniżej lista – niestety, jeżeli firmę masz w województwie pomorskim lub mazowieckim nie masz szans na to dofinansowanie.

OPERATORZY:

w woj. zachodnio-pomorskim

w woj. wielkopolskim

w woj. warmińsko-mazurskim

w woj. świętokrzyskim

w woj. śląskim

w woj. podlaskim

w woj. podkarpackim

w woj. opolskim

w woj. małopolskim

w woj. lubuskim

w woj. lubelskim

w woj. łódzkim

w woj. kujawsko-pomorskim

w woj. dolnośląskim

 

nasze szkolenia w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz TUTAJ!

Hydrox – specyfikacja mieszaniny gazów oraz jego zastosowanie

Hydrox stanowi mieszaninę gazów wykorzystywaną przez m.in. nurków zawodowych jako alternatywę do tradycyjnego powietrza do oddychania w trakcie prac podwodnych.

Na Hydrox składają się wodór oraz tlen. Proporcje gazów w mieszance dobierane są w zależności od warunków i specyfiki planowanych prac podwodnych – nurkowania. Hydrox wykorzystuje się w nurkowaniach głębokich, podobnie jak neox, heliox, trimix. Główną zaletą mieszanki są jej właściwości wykluczające ryzyko wystąpienia u nurka tzw. narkozy azotowej dzięki wykluczeniu azotu z jej składu.

Z uwagi na zagrożenie wybuchem mieszanin wodoru i tlenu, należy pamiętać o tym bu stężenie tlenu w hydroksie nigdy nie przekraczało czterech procent. W praktyce oznacza to, iż ciśnienie parcjalne tlenu w hydroksie na powierzchni wody może sięgać maksymalnie 0,04 atmosfery. Zgodnie z zasadami bezpiecznego nurkowania uznaje się, iż bezpieczne dla nurka ciśnienie parcjalne tlenu powinno mieścić się w przedziale pomiędzy 0,16 a 1,4 atmosfery. Jest to spowodowane tym, iż hydrox może być stosowany jedynie na wysokich głębokościach, gdzie zostaje on sprężony do ciśnienia wody. Przyjmuje się, że dla hydroksu zawierającego cztery procent tlenu minimalną głębokością nurkowania jest 30 metrów. W praktyce oznacza to, iż nurek zanurzając się z powierzchni do powyższej głębokości, a także w trakcie wynurzania z 30 metrów do powierzchni powinien oddychać inną mieszaniną, np. powietrzem lub nitroxem.

Innowacje w pracach podwodnych – Jak nam sie udało?

IM SIĘ UDAŁO. SUKCES POLSKIEJ FIRMY

Innym się udało – Tobie też się powiedzie. Weź przykład z Grzegorza Gniwkiewicza, współwłaściciela spółki A&G (Grupa FROG), która uczestniczyła w obu etapach programu: Platformach startowych i „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.

Skąd dowiedzieliście się o Platformach startowych?

– O programie wsparcia naszego pomysłu dowiedzieliśmy się od pracowników Elbląskiego Parku Technologicznego, z którymi współpracowaliśmy przy innych przedsięwzięciach, a którzy tworzyli Platformę Startową „Hub of Talents”.

Dlaczego zdecydowaliście się na udział?

– Na rynku prac nurkowych, na którym pracujemy już ponad 10 lat brakowało takiego sprzętu, jak Mobilny Kontenerowy Kompleks Nurkowy. Wiedzieliśmy, że jest ogromne zapotrzebowanie, a wprowadzona przez nas innowacja dodatkowo usprawnia, skraca czas i znacznie obniża koszty przygotowania bazy nurkowej – elementu niezbędnego do rozpoczęcia prac podwodnych prowadzonych powyżej głębokości 20 m. Wiedzieliśmy, z własnego doświadczenia wtedy i wiemy teraz, że realizacja tego pomysłu była strzałem w dziesiątkę. Co więcej, pracujemy nad budową kolejnego kompleksu tym razem do zabezpieczenia prac podwodnych powyżej głębokości 50 metrów.

Jak wspominacie czas inkubacji i współpracy z Platformą startową? Co dzięki przyznanym środkom udało się sfinansować?

– Dzięki współpracy z Elbląskim Parkiem Technologicznym w ramach Platformy „Hub of Talents” mogliśmy otrzymać dofinansowanie Unii Europejskiej na budowę kompleksu. To pozytywna opinia Platformy pozwoliła nam na udział w kolejnym konkursie. Wsparcie, choć nie było finansowe, w znacznym stopniu pomogło nam przygotować się do realizacji inwestycji. Przy współpracy z opiekunem startupowym opracowaliśmy model biznesowy, który później został wykorzystany we wniosku o dofinansowanie. Otrzymaliśmy również szczegółową dokumentację techniczną niezbędną do późniejszej budowy kompleksu.

Jak pozyskane środki pomogły państwu w rozwoju firmy?

– Wsparcie finansowe otrzymaliśmy dopiero w drugim etapie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”. Realizacja całego projektu kosztowała około 1,5 mln zł, z czego z Funduszy Europejskich otrzymaliśmy prawie 1 milion zł. Dzięki otrzymanym środkom sfinansowaliśmy budowę Mobilnego Kontenerowego Kompleksu Nurkowego – innowacyjnego produktu na skalę światową. Powstał on w Elblągu na potrzeby polskich ekip nurków zawodowych realizujących prace podwodne, głównie w Polsce, ale też w innych państwach np. Norwegii, na Ukrainie, w Niemczech czy Szwecji.

Kompleks składa się z trzech elementów: mobilnej komory dekompresyjnej, mobilnego punktu kierowania oraz platformy opuszczanej nurka tzw. L.A.R.S. Zabezpiecza prace podwodne do głębokości 50 m. Oprócz realizacji prac podwodnych na terenie kraju bierzemy udział w projekcie Polskie Mosty Technologiczne – zamierzamy promować swoją ofertę na rynkach norweskich, gdzie zapotrzebowanie na kompleks jest znacznie większe.

***

Choć niekiedy droga od pomysłu do prężnie działającej firmy jest długa i wyczerpująca, to jednak warto spróbować zderzyć swoje wyobrażenie o własnym biznesie z rzeczywistością. Tym bardziej, że tą drogą nie musisz podążać sam. Dzięki projektom finansowanym z Funduszy Europejskich możesz zyskać pomoc, bezpłatne i kompleksowe doradztwo, kontakty, a przede wszystkim środki finansowe na realizację swoich marzeń o własnej firmie.

Czytaj więcej na https://funduszeeuropejskie.interia.pl/news-im-sie-udalo-sukces-polskiej-firmy,nId,4895550#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

error: Content is protected !!